La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w październiku 2014 r. 10 November 2014 imprimer

 • Nombre de chômeurs

            Jak wynika ze wstępnych danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, w końcu października 2014 r. en Cujavie-Poméranie restée enregistrée 123 189 bezrobotnych. Ce fut 3205 personnes (2,5%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 19 899 osób (13,9%) mniej niż w końcu października 2013 roku. W październiku 2013 r. liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 435 osób (0,3%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu października 2014 r. wyniosła 1786 tys. personnes i w odniesieniu do września 2014 r. spadła o ponad 36 tys. osób (w analogicznym okresie w roku 2013 odnotowano w tym zakresie spadek o 7953 osoby).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

W październiku 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, spadek liczby bezrobotnych wystąpił w 20 powiatach województwa: à partir de 27 osób w powiecie brodnickim do 613 osób w powiecie inowrocławskim. W 3 powiatach odnotowano wzrost liczby bezrobotnych: la 38 osób w powiecie golubsko-dobrzyńskim, 53 osoby w powiecie aleksandrowskim i  99 osób w powiecie świeckim.

 • Nombre de postes à pourvoir et les lieux d'activation professionnelle

            W październiku 2014 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 7096 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 1155 mniej niż we wrześniu 2014 r., d'un 2298 więcej niż w październiku 2013 r.

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale