Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Dzień Kariery w sektorze nowoczesnych usług (BPO/SSC)” 5 Dezember 2014 drucken

Auf 4 Dezember  2014 r. w Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy odbył się „Dzień Kariery w sektorze nowoczesnych usług (BPO/SSC). Organizatorami tego wydarzenia były instytucje partnerstwa lokalnego takie jak  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, agencja zatrudnienia ManpowerGroup oraz  Landesarbeitsamt in Toruń

Program wydarzenia obejmował między innymi wykłady, które przybliżyły sektory nowoczesnych usług takich jak: finanse i księgowość w przedsiębiorstwach, call center, IT, marketing internetowy. Wykłady poprowadzili przedstawiciele następujących firm:  OpusCapita,  Media System Center,  ATOS,  Alcatel,  Sunrise System, ManpowerGroup, Landesarbeitsamt in Toruń.

W ramach tego wydarzenia można było spotkać się z przedstawicielami tych branż tj. von 11 pracodawcami oraz z doradcami zawodowymi i pośrednikami pracy agencji zatrudnienia ManpowerGroup, Bydgoskich Biur Karier  ich  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

Z uwagi na to, że praca w tych sektorach jest skierowana do ludzi młodych bez doświadczenia dopiero co wchodzących na rynek pracy uczestnikami dnia kariery były przede wszystkim uczniowie ostatnich klas szkół średnich z Torunia , Włocławka, Inowrocławia, Grudziądza i Bydgoszczy. Łącznie w  wydarzeniu wzięło udział ponad 320 Menschen.

Wystawcy:

 OpusCapita,  Media System Center,  ATOS,   Alcatel,   Sunrise System,   Mobica,   Bazy I systemy Bankowe,   Centrum Obsługi Biznesu,   Bydgoska Grupa Telemarketingowa,  Telmon,  Ovista, ManpowerGroup, Porozumienie Bydgoskich Biur karier, Toruń VLO

 

 Dziękujemy wszystkim uczestnikom, prelegentom, wystawcom i współorganizatorom.

20141204_124910  20141204_120203  20141204_120148  20141204_100002  20141204_095041          20141204_093640

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung