Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Vorläufige Informationen über die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Kujawsko-Pomorskie im November 2014 r. 8 Dezember 2014 drucken

 • Zahl der Arbeitslosen

            Jak wynika ze wstępnych danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, w końcu listopada 2014 r. in Kujawien-Pommern blieb registriert 124 286 bezrobotnych. Dies war 1184 Menschen (1,0%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca, ale o 22 373 osoby (15,3%) mniej niż w końcu listopada 2013 roku. W listopadzie 2013 r. liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 3571 osób (2,5%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu listopada 2014 r. wyniosła 1801 tys. Menschen i w odniesieniu do października 2014 r. wzrosła o 16,5 tys. Menschen (w analogicznym okresie w roku 2013 odnotowano w tym zakresie wzrost o 40 869 osób).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

W listopadzie 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrost liczby bezrobotnych wystąpił w 17 powiatach województwa: od 1 osoby w powiecie grudziądzkim do 318 osób w powiecie inowrocławskim. W 6 powiatach odnotowano spadek liczby bezrobotnych: od 11 osób w powiecie brodnickim, tun 228 osób we Włocławku.

 • Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

            W listopadzie 2014 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 4920 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 2345 mniej niż w październiku 2014 r., aber 907 więcej niż w listopadzie 2013 r.

Dieałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung