The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Preliminary information on the situation on the labor market in Kujawsko-Pomorskie in November 2014 r. 8 December 2014 print

 • Number of unemployed

            Jak wynika ze wstępnych danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, w końcu listopada 2014 r. in Kujawsko-Pomorskie remained registered 124 286 Unemployment. This was 1184 people (1,0%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca, ale o 22 373 osoby (15,3%) mniej niż w końcu listopada 2013 roku. W listopadzie 2013 r. liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 3571 osób (2,5%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu listopada 2014 r. wyniosła 1801 thousand. people i w odniesieniu do października 2014 r. wzrosła o 16,5 thousand. people (w analogicznym okresie w roku 2013 odnotowano w tym zakresie wzrost o 40 869 osób).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

W listopadzie 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrost liczby bezrobotnych wystąpił w 17 powiatach województwa: od 1 osoby w powiecie grudziądzkim do 318 osób w powiecie inowrocławskim. W 6 powiatach odnotowano spadek liczby bezrobotnych: od 11 osób w powiecie brodnickim, do 228 osób we Włocławku.

 • Number of job vacancies and places professional activation

            W listopadzie 2014 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 4920 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 2345 mniej niż w październiku 2014 r., but 907 więcej niż w listopadzie 2013 r.

Theałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance