La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Des informations préliminaires sur la situation sur le marché du travail en Cujavie-Poméranie en Novembre 2014 r. 8 Décembre 2014 imprimer

 • Nombre de chômeurs

            Jak wynika ze wstępnych danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, w końcu listopada 2014 r. en Cujavie-Poméranie restée enregistrée 124 286 bezrobotnych. Ce fut 1184 personnes (1,0%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca, ale o 22 373 osoby (15,3%) mniej niż w końcu listopada 2013 roku. W listopadzie 2013 r. liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 3571 osób (2,5%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu listopada 2014 r. wyniosła 1801 tys. personnes i w odniesieniu do października 2014 r. wzrosła o 16,5 tys. personnes (w analogicznym okresie w roku 2013 odnotowano w tym zakresie wzrost o 40 869 osób).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

W listopadzie 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrost liczby bezrobotnych wystąpił w 17 powiatach województwa: od 1 osoby w powiecie grudziądzkim do 318 osób w powiecie inowrocławskim. W 6 powiatach odnotowano spadek liczby bezrobotnych: od 11 osób w powiecie brodnickim, faire 228 osób we Włocławku.

 • Nombre de postes à pourvoir et les lieux d'activation professionnelle

            W listopadzie 2014 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 4920 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 2345 mniej niż w październiku 2014 r., d'un 907 więcej niż w listopadzie 2013 r.

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale