Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w listopadzie 2014 r. 11 grudnia 2014 drukuj

W listopadzie 2014 roku z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 14 635 bezrobotnych (o 26,4% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 13,8% więcej niż w listopadzie 2013 r.).

Podjęcia pracy – 6731 osób – stanowiły 46,0% ogółu wyłączeń (w październiku było to odpowiednio: 9008 osób i 45,3%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 5513 bezrobotnych (o 25,0% mniej niż w październiku), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 1218 osób (o 26,6% mniej). Prace interwencyjne rozpoczęło 110 osób (o 108 osób mniej niż w październiku), natomiast roboty publiczne – 248 osób (o 618 osób mniej). W listopadzie 358 bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej (w październiku – 185 osób), a 470 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 277 osób w październiku). Inne formy zatrudnienia subsydiowanego podjęło 32 bezrobotnych (w październiku – 113 osób).

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 1288 bezrobotnych (o 68 osób więcej niż w październiku), staże rozpoczęło 749 bezrobotnych (o 899 osób mniej), prace społecznie użyteczne podjęło 62 bezrobotnych (o 102 osoby mniej), nikt nie rozpoczął przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak w październiku).

Według stanu w dniu 30 listopada 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 17 517 bezrobotnych (wobec 19 587 osób w końcu października), w tym:

–      810 bezrobotnych odbywało szkolenia (w październiku – 1014 osób),

–      7103 bezrobotnych odbywało staże (w październiku – 8601 osób),

–      3 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w październiku – 3 osoby),

–      1134 osoby pracowały w ramach prac interwencyjnych (w październiku – 1252 osoby),

–      1833 osoby pracowały w ramach robót publicznych (w październiku – 1950 osób),

–      1219 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w październiku – 1555 osób),

–      5404 osoby zatrudnione były w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (w październiku – 5212 osób);

–      11 osób odbywało szkolenia w ramach aktywnego poszukiwania pracy (w październiku nie było takich osób).

W listopadzie 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim 769 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w październiku – 1262 osoby), w tym 651 osób – w projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w październiku – 1071 osób), a 118 osób rozpoczęło uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w październiku – 191 osób).

Według stanu w końcu listopada 2014 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowane były 73 projekty, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 28 288 osób.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W listopadzie 2014 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 5071 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 30,2% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 26,4% więcej niż w listopadzie 2013 r.). Było to:

–      506 wolnych miejsc aktywizacji zawodowej (w październiku – 1529 propozycji, w listopadzie 2013 r. – 318). Wśród nich było 457 propozycji stażu (o 781 mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 190 więcej niż w listopadzie 2013 r.) oraz 49 propozycji odbywania prac społecznie użytecznych (o 242 mniej niż w poprzednim miesiącu i o 2 mniej niż w listopadzie 2013 r.). Nie było propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak przed miesiącem i przed rokiem);

–      4565 propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (836 na zatrudnienie subsydiowane i 3729 na zatrudnienie niesubsydiowane). Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej zmniejszyła się w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 20,4% (1171 miejsc), ale w odniesieniu do listopada 2013 r. wzrost wyniósł 23,5% (870 miejsc). Liczba propozycji na zatrudnienie niesubsydiowane zmniejszyła się o 18,2% w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale wzrosła o 25,9% w odniesieniu do listopada 2013 r., natomiast liczba propozycji na zatrudnienie subsydiowane zmniejszyła się o 29,0% w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale wzrosła o 14,1% w stosunku do listopada 2013 r.).

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 215 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 27 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 3 propozycji (na zatrudnienie niesubsydiowane).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 4229 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 29 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w listopadzie 2014 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 11/2014 w zakładce:

PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2014

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych