Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Drugie posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Toruniu. 15 Dezember 2014 r. 18 Dezember 2014 drucken

Auf 15 Dezember 2014 r. odbyło się drugie spotkanie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (WRRP), na którym został zaopiniowany plan podziału środków Funduszu Pracy WUP w Toruniu na 2015 rok oraz nowe kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego.

Ponadto Pani Beata Piskorska – Wicedyrektor WUP w Toruniu przestawiła założenia do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 województwa kujawsko-pomorskiego, a Pan Michał KorolkoPrzewodniczący WRRP przedstawił zarys Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ostatnim punkcie spotkania Pan Artur JanasDyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu – przedstawił aktualną sytuację na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung