The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Drugie posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Toruniu. 15 December 2014 r. 18 December 2014 print

On 15 December 2014 r. odbyło się drugie spotkanie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (WRRP), na którym został zaopiniowany plan podziału środków Funduszu Pracy WUP w Toruniu na 2015 rok oraz nowe kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego.

Ponadto Pani Beata Piskorska – Wicedyrektor WUP w Toruniu przestawiła założenia do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 województwa kujawsko-pomorskiego, a Pan Michał KorolkoPrzewodniczący WRRP przedstawił zarys Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ostatnim punkcie spotkania Pan Artur JanasDyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu – przedstawił aktualną sytuację na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance