La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Drugie posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Toruniu. 15 Décembre 2014 r. 18 Décembre 2014 imprimer

Sur 15 Décembre 2014 r. odbyło się drugie spotkanie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (WRRP), na którym został zaopiniowany plan podziału środków Funduszu Pracy WUP w Toruniu na 2015 rok oraz nowe kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego.

Ponadto Pani Beata Piskorska – Wicedyrektor WUP w Toruniu przestawiła założenia do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 województwa kujawsko-pomorskiego, a Pan Michał KorolkoPrzewodniczący WRRP przedstawił zarys Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ostatnim punkcie spotkania Pan Artur JanasDyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu – przedstawił aktualną sytuację na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale