Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Aktualisieren der lokalen Informationen über den Wettbewerb 8 Januar 2015 drucken

Im Rahmen der Entwicklung von lokalen Informationen über Berufe Berater aus dem Zentrum für Informations-und Karriereplanung in Wloclawek aktualisieren ihre:

zawody z wykształceniem wyższym:

 • dziennikarz
 • fizjoterapeuta
 • geograf
 • historyk
 • politolog

zawody z wykształceniem średnim i policealnym:

 • technik budownictwa
 • technik ekonomista
 • technik rachunkowości
 • technik technologii ceramicznej

zawody z wykształceniem zasadniczym zawodowym:

 • kamieniarz
 • operator urządzeń przemysłu ceramicznego

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Informacja lokalna o zawodach.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung