The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 8 January 2015 print

Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 December 2014 r. województwo kujawsko-pomorskie w roku 2015 otrzyma 6,5 mln zł na wsparcie pracodawców w kształceniu zatrudnionych u nich pracowników.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to nowy instrument, który wprowadziła znowelizowana w roku 2014 ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Fundusz wspiera pracodawców w kształceniu osób pracujących. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań rynku pracy. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy (między innymi poprzez finansowanie szkoleń zawodowych, kursów, egzaminów, studiów podyplomowych) powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) in 2015 roku dofinansuje podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w wieku 45+. Wnioski o przyznanie środków pracodawcy mogą składać do powiatowych urzędów pracy, na terenie których funkcjonuje firma.
Zapraszamy pracodawców do skorzystania z oferty Krajowego Funduszu Szkoleniowego!
More information.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance