La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 8 Janvier 2015 imprimer

Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 Décembre 2014 r. województwo kujawsko-pomorskie w roku 2015 otrzyma 6,5 mln zł na wsparcie pracodawców w kształceniu zatrudnionych u nich pracowników.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to nowy instrument, który wprowadziła znowelizowana w roku 2014 ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Fundusz wspiera pracodawców w kształceniu osób pracujących. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań rynku pracy. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy (między innymi poprzez finansowanie szkoleń zawodowych, kursów, egzaminów, studiów podyplomowych) powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) à 2015 roku dofinansuje podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w wieku 45+. Wnioski o przyznanie środków pracodawcy mogą składać do powiatowych urzędów pracy, na terenie których funkcjonuje firma.
Zapraszamy pracodawców do skorzystania z oferty Krajowego Funduszu Szkoleniowego!
Plus d'informations.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale