The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Warsztaty dla potencjalnych Operatorów organizowane w ramach projektuExpress do zatrudnieniainnowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych 9 January 2015 print

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w 2015 roku będzie kontynuował cykl warsztatów dla potencjalnych realizatorów usługi zlecania działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych.
Celem warsztatów jest upowszechnienie wiedzy o wypracowanym w ramach projektu „Express do zatrudnienia” modelu zlecania działań aktywizacyjnych wśród instytucji funkcjonujących na polskim rynku oraz przygotowanie ich do udziału w postępowaniach ogłaszanych na podstawie znowelizowanej Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Warsztaty kierowane są do podmiotów świadczących lub zainteresowanych świadczeniem usług aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych.  

Warsztaty odbędą się w Krakowie w Hotelu Secesja, st. Paulińska 24.
Terminy spotkań:
•    15 – 16 January 2015 r.
•    05 – 06 lutego 2015 r.
•    26 – 27 lutego 2015 r.

Szczegółowa agenda oraz informacje na temat  rekrutacji znajdują się na stronie internetowej WUP w Krakowie w zakładce News

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance