La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Warsztaty dla potencjalnych Operatorów organizowane w ramach projektuExpress do zatrudnieniainnowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych 9 Janvier 2015 imprimer

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w 2015 roku będzie kontynuował cykl warsztatów dla potencjalnych realizatorów usługi zlecania działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych.
Celem warsztatów jest upowszechnienie wiedzy o wypracowanym w ramach projektu „Express do zatrudnienia” modelu zlecania działań aktywizacyjnych wśród instytucji funkcjonujących na polskim rynku oraz przygotowanie ich do udziału w postępowaniach ogłaszanych na podstawie znowelizowanej Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Warsztaty kierowane są do podmiotów świadczących lub zainteresowanych świadczeniem usług aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych.  

Warsztaty odbędą się w Krakowie w Hotelu Secesja, RUCHE. Paulińska 24.
Terminy spotkań:
•    15 – 16 Janvier 2015 r.
•    05 – 06 lutego 2015 r.
•    26 – 27 lutego 2015 r.

Szczegółowa agenda oraz informacje na temat  rekrutacji znajdują się na stronie internetowej WUP w Krakowie w zakładce Nouvelles

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale