Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu 2014 r. 12 Januar 2015 drucken

 • Zahl der Arbeitslosen

            Jak wynika ze wstępnych danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, w końcu grudnia 2014 r. in Kujawien-Pommern blieb registriert 127 107 bezrobotnych. Dies war 2962 Menschen (2,4%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca, ale o 23 038 osób (15,3%) mniej niż w końcu grudnia 2013 roku. W grudniu 2013 r. liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 3486 osób (2,4%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu grudnia 2014 r. wyniosła 1825,8 tys. Menschen i w odniesieniu do listopada 2014 r. wzrosła o 26,3 tys. osób (w analogicznym okresie w roku 2013 odnotowano w tym zakresie wzrost o 41,9 tys. osób).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

W grudniu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrost liczby bezrobotnych wystąpił w 21 powiatach województwa: von 13 osób w powiecie golubsko-dobrzyńskim do 478 osób w powiecie włocławskim. W 2 powiatach odnotowano spadek liczby bezrobotnych: die 302 osoby w Toruniu i o 338 osób w Bydgoszczy.

 • Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

            W grudniu 2014 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 3879 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 1192 mniej niż w listopadzie 2014 r., aber 693 więcej niż w grudniu 2013 r.

Dieałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung