The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu 2014 r. 12 January 2015 print

 • Number of unemployed

            Jak wynika ze wstępnych danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, w końcu grudnia 2014 r. in Kujawsko-Pomorskie remained registered 127 107 Unemployment. This was 2962 people (2,4%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca, ale o 23 038 osób (15,3%) mniej niż w końcu grudnia 2013 roku. W grudniu 2013 r. liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 3486 osób (2,4%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu grudnia 2014 r. wyniosła 1825,8 thousand. people i w odniesieniu do listopada 2014 r. wzrosła o 26,3 tys. osób (w analogicznym okresie w roku 2013 odnotowano w tym zakresie wzrost o 41,9 tys. osób).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

W grudniu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrost liczby bezrobotnych wystąpił w 21 powiatach województwa: from 13 osób w powiecie golubsko-dobrzyńskim do 478 osób w powiecie włocławskim. W 2 powiatach odnotowano spadek liczby bezrobotnych: the 302 osoby w Toruniu i o 338 osób w Bydgoszczy.

 • Number of job vacancies and places professional activation

            W grudniu 2014 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 3879 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 1192 mniej niż w listopadzie 2014 r., but 693 więcej niż w grudniu 2013 r.

Theałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance