Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Podpisanie porozumienia ws. realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 14 stycznia 2015 drukuj

W dniu 13 stycznia 2015 r., pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentowanym przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu – Artura Janasa a Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju reprezentowanym przez Podsekretarza Stanu – Pawła Orłowskiego, zawarte zostało porozumienie dotyczące realizacji w naszym województwie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER). Na mocy ww. porozumienia Wojewódzki Urząd Pracy będzie pełnił rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach POWER 2014-2020 dla Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy”, w ramach której realizowane będą:

 • Działanie 1.1 – Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób młodych w wieku 18-29 lat (projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy),
 • Działanie 1.2 – Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat (projekty konkursowe).

Na finansowanie realizacji projektów w ramach ww. działań przeznaczonych zostanie łącznie ponad 114 mln Euro. Środki te wykorzystane będą na wsparcie osób młodych do 29 roku życia, pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Pomoc udzielana osobom młodym koncentrować się będzie głównie na umożliwieniu zdobycia zawodu, zmiany/podwyższenia posiadanych kwalifikacji, zdobycia doświadczenia zawodowego i podjęcia pracy. Dlatego osobom tym zostaną zaproponowane szkolenia zawodowe, staże i praktyki zawodowe, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, a także dodatkowo treningi aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu zatrudnienia). Program zakłada również pomoc dla młodych osób niepełnosprawnych w zakresie zdobycia i utrzymania pracy, między innymi poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej. Z kolei osoby, które podejmą pracę poza miejscem zamieszkania będą mogły otrzymać zwrot kosztów dojazdu do pracy lub bon na zasiedlenie. Dostępne będą również dotacje na podjęcie działalności gospodarczej.

Zakłada się, że dzięki tym środkom do 2023 roku pomoc w podjęciu zatrudnienia uzyska w województwie kujawsko-pomorskim około 50 tys. młodych osób.

Podpisanie porozumienia ws. realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych