The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w grudniu 2014 r. 16 January 2015 print

W grudniu 2014 the record PUP Kuyavian- wyłączono 15 557 bezrobotnych (the 6,3% wiecej niż w poprzednim miesiącu i o 18,9% więcej niż w grudniu 2013 r.).

Work – 8245 people - were 53,0% general exemptions (w listopadzie było to odpowiednio: 6731 persons and 46,0%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 6615 bezrobotnych (o 20,0% więcej niż w listopadzie), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 1630 osób (o 33,8% więcej). Intervention work started 80 osób (o 30 osób mniej niż w listopadzie), natomiast roboty publiczne – 168 osób (o 80 osób mniej). W grudniu 501 bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej (w listopadzie – 358 osób), a 858 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 470 osób w listopadzie). Others took the form of subsidized employment 23 bezrobotnych (w listopadzie – 32 osoby).

Due Start training z ewidencji wyłączono 54 Unemployment (o 1234 osoby mniej niż w listopadzie), internships started 612 Unemployment (the 137 osób mniej), socially useful work adopted 21 Unemployment (the 41 osób mniej), nikt nie rozpoczął adult vocational training (tak samo jak w listopadzie).

Według stanu w dniu 31 December 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 11 781 bezrobotnych (wobec 17 517 osób w końcu listopada), including:

–      79 bezrobotnych odbywało szkolenia (w listopadzie – 810 people),

–      3829 bezrobotnych odbywało staże (w listopadzie – 7103 people),

–      3 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w listopadzie – 3 people),

–      1042 osoby pracowały w ramach prac interwencyjnych (w listopadzie – 1134 people),

–      871 osób pracowało w ramach robót publicznych (w listopadzie – 1833 people),

–      134 osoby odbywały prace społecznie użyteczne (w listopadzie – 1219 osób),

–      5823 osoby zatrudnione były w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (w listopadzie – 5404 people);

      nikt nie odbywał szkolenia w ramach aktywnego poszukiwania pracy (w listopadzie – 11 people).

W grudniu 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim 367 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w listopadzie – 769 osób), including 335 osób – w projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w listopadzie – 615 osób), a 32 osoby rozpoczęły uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w listopadzie – 118 osób).

Według stanu w końcu grudnia 2014 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowane były 70 projekty, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 28 088 osób.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W grudniu 2014 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 3969 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 21,7% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 24,6% więcej niż w grudniu 2013 r.). This was:

–      423 wolne miejsca aktywizacji zawodowej (w listopadzie – 506 propozycji, w grudniu 2013 r. – 261). Wśród nich było 410 propozycji stażu (the 47 less than in the previous month, ale o 159 więcej niż w grudniu 2013 r.) and 13 propor.cji odbywania prac społecznie użytecznych (o 36 mniej niż w poprzednim miesiącu, but 3 więcej niż w grudniu 2013 r.). Nie było propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak przed miesiącem i przed rokiem);

–      3546 propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (659 na zatrudnienie subsydiowane i 2887 na zatrudnienie niesubsydiowane). Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej zmniejszyła się w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 22,3% (1019 miejsc), ale w odniesieniu do grudnia 2013 r. wzrost wyniósł 21,2% (621 places). Liczba propozycji na zatrudnienie niesubsydiowane zmniejszyła się o 22,6% w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale wzrosła o 28,1% w odniesieniu do grudnia 2013 r., natomiast liczba propozycji na zatrudnienie subsydiowane zmniejszyła się o 21,2% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 1,9% w stosunku do grudnia 2013 r.).

For people with disabilities reported 190 proposals vacancies and of professional activation (including 23 in the form of subsidized), for up to 12 months from the date of graduation - 6 propozycji (na zatrudnienie niesubsydiowane).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 2950 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 43 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w grudniu 2014 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 12/2014 w zakładce:

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS INFORMATION - FOR THE YEAR 2014

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance