The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Funduszu Pracy. 16 January 2015 print

Ministry of Labour and Social Policy 9 January 2015 ogłosiło nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie w 2015 r.:

programów specjalnych adresowanych do bezrobotnych, dla których powiatowy urząd pracy ustalił profil pomocy III,

programów dla osób bezrobotnych, dotyczących wspierania tworzenia i przystępowania do spółdzielni socjalnych.

Na realizację ww. programów Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył po 10 000,00 thousand. gold

 

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance