Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Profilaktyka w zakresie bezpiecznej migracji zarobkowej 22 Januar 2015 drucken

Auf 16 Januar 2015 r. pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu uczestniczyli w seminarium „Bezpieczna praca za granicą – blaski i cienie emigracji zarobkowej”, które odbyło się w auli Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku. Seminarium zorganizowała Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada” we współpracy z Ambasadą Królestwa Niderlandów. Wojewódzki Urząd Pracy prezentował zagadnienie „Problematyka migracyjna w świetle działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu” (ze szczególnym  uwzględnieniem holenderskiego kierunku migracji). Więcej o działalności Fundacji La Strada www.strada.org.pl.

plakat La Strada-1

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung