Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia 26 Januar 2015 drucken

Sehr geehrte Damen und Herren, !

W związku z Dniem Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia otrzymaliśmy życzenia od Pana Jacka MęcinySekretarza Stanu MPiPS, Pana Piotra CałbeckiegoMarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz od Dyrektora i pracowników Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Arthur Janas
Dyrektor WUP w Toruniu

1. Dzień pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia
2. Dekret Józefa Piłsudskiego
3. Życzenia od Sz.P. Władysława Kosiniaka-KamyszaMinistra Pracy i Polityki Społecznej
4. Życzenia od Sz.P. Jacka MęcinySekretarza Stanu MPiPSS
5. Życzenia od Sz.P. Piotra CałbeckiegoMarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
6. Życzenia od Sz.P. Dyrektora i pracowników Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
7. Życzenia od Sz.P. Ewy MesWojewody Kujawsko-Pomorskiego
8. Życzenia od dyrekcji i pracowników Departamentu Rynku Pracy MPiPS

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung