La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia 26 Janvier 2015 imprimer

Mesdames et Messieurs !

W związku z Dniem Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia otrzymaliśmy życzenia od Pana Jacka MęcinySekretarza Stanu MPiPS, Pana Piotra CałbeckiegoMarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz od Dyrektora i pracowników Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Arthur Janas
Dyrektor WUP w Toruniu

1. Dzień pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia
2. Dekret Józefa Piłsudskiego
3. Życzenia od Sz.P. Władysława Kosiniaka-KamyszaMinistra Pracy i Polityki Społecznej
4. Życzenia od Sz.P. Jacka MęcinySekretarza Stanu MPiPSS
5. Życzenia od Sz.P. Piotra CałbeckiegoMarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
6. Życzenia od Sz.P. Dyrektora i pracowników Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
7. Życzenia od Sz.P. Ewy MesWojewody Kujawsko-Pomorskiego
8. Życzenia od dyrekcji i pracowników Departamentu Rynku Pracy MPiPS

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale