Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Szkolenie w Brodnicy 3 Februar 2015 drucken

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy zgłosił potrzebę przeszkolenia pośredników pracydoradców klienta z podstaw przeprowadzania wywiadu kwalifikacyjnego, mając na uwadze rekrutację kandydatów do odbycia staży. Auf 29 stycznia 2015r. doradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu przeprowadzili to szkolenie w sali dydaktycznej PUP w Brodnicy, zwracając szczególną uwagę na różne aspekty komunikacji z klientem, na badanie predyspozycji zawodowych i zapoznając uczestników szkolenia z podstawami wywiadu kwalifikacyjnego (kompetencyjnego).

WUPCentrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu zaprasza również pozostałe urzędy pracy do zgłaszania swoich potrzeb szkoleniowych, DAS, jak w Brodnicy, mogą być realizowane bezpośrednio w urzędach.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung