The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Szkolenie w Brodnicy 3 February 2015 print

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy zgłosił potrzebę przeszkolenia pośredników pracydoradców klienta z podstaw przeprowadzania wywiadu kwalifikacyjnego, mając na uwadze rekrutację kandydatów do odbycia staży. On 29 stycznia 2015r. doradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu przeprowadzili to szkolenie w sali dydaktycznej PUP w Brodnicy, zwracając szczególną uwagę na różne aspekty komunikacji z klientem, na badanie predyspozycji zawodowych i zapoznając uczestników szkolenia z podstawami wywiadu kwalifikacyjnego (kompetencyjnego).

VLO – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu zaprasza również pozostałe urzędy pracy do zgłaszania swoich potrzeb szkoleniowych, that, jak w Brodnicy, mogą być realizowane bezpośrednio w urzędach.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance