La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Szkolenie w Brodnicy 3 Février 2015 imprimer

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy zgłosił potrzebę przeszkolenia pośredników pracydoradców klienta z podstaw przeprowadzania wywiadu kwalifikacyjnego, mając na uwadze rekrutację kandydatów do odbycia staży. Dnia 29 stycznia 2015r. doradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu przeprowadzili to szkolenie w sali dydaktycznej PUP w Brodnicy, zwracając szczególną uwagę na różne aspekty komunikacji z klientem, na badanie predyspozycji zawodowych i zapoznając uczestników szkolenia z podstawami wywiadu kwalifikacyjnego (kompetencyjnego).

WUPCentrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu zaprasza również pozostałe urzędy pracy do zgłaszania swoich potrzeb szkoleniowych, DESQUELS, jak w Brodnicy, mogą być realizowane bezpośrednio w urzędach.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale