Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Spotkanie z Agencją Zatrudnienia ATERIMA (nr KRAZ 7085) auf 11 lutego 2015 r. 5 Februar 2015 drucken

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby chcące podjąć pracę w charakterze opiekuna osób starszych w Niemczech na spotkanie  informacyjne z przedstawicielem agencji zatrudnienia ATERMIA Sp. z o.o. Sp. k. (nr KRAZ: 7085), które odbędzie się 11 lutego 2015 r. o godz. 11.30 w Oddziale Zamiejscowym we Włocławku, BIENENSTOCK. Bulwary 5b. 

Zapisy pod numerem telefonu 54-411-21-40 bądź osobiście w Oddziale, BIENENSTOCK. Bulwary 5b, pokój 36, III piętro.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung