La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w styczniu 2015 r. 9 Février 2015 imprimer

 • Nombre de chômeurs

            Jak wynika ze wstępnych danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, w końcu stycznia 2015 r. en Cujavie-Poméranie restée enregistrée 133 655 bezrobotnych. Ce fut 6544 personnes (5,1%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca, ale o 23 735 osób (15,1%) mniej niż w końcu stycznia 2014 roku. W styczniu 2014 r. liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 7245 osób (4,8%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu stycznia 2015 r. wyniosła 1919,5 tys. personnes i w odniesieniu do grudnia 2014 r. wzrosła o 94 tys. rsób, czyli 5,2% (w analogicznym okresie w roku 2014 odnotowano w tym zakresie wzrost o 102,8 tys. osób, czyli 4,8%.). W stosunku do stycznia 2014 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 341,2 osób (15,1%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

W styczniu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrost liczby bezrobotnych wystąpił we wszystkich powiatach województwa: à partir de 61 osób w powiecie wąbrzeskim do 622 osób w powiecie lipnowskim.

 • Nombre de postes à pourvoir et les lieux d'activation professionnelle

            W styczniu 2015 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 5132 wolne miejsca pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 1163 więcej niż w grudniu 2014 r., d'un 816 mniej niż w styczniu 2014 r.

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale