Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Zmodernizowane sale dla klientów w Toruniu 13 Februar 2015 drucken

Szanowni Klienci!

Już od poniedziałku (16.02.2015) dostępne będą dla Państwa zmodernizowane saleszkoleniowa i komputerowa. Modernizacja została wykonana ze środków Funduszu Pracy. Dzięki nowym stanowiskom komputerowym możliwe jest realizowanie przez WUP Toruń zadań na rzecz klientów takich jak pomoc w poszukiwaniu pracy, doradztwo zawodowe, przeglądanie ofert pracy, możliwość elektronicznego aplikowania na oferty pracy, wsparcie w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych, możliwość elektronicznego wypełniania wniosków, poradnictwo na odległość, szkolenia grupowe podnoszące na wyższy poziom kompetencje cyfrowe, itp. Na stanowiskach komputerowych klienci mają dostęp do Internetu, mogą również skorzystać z aplikacji biurowych. Na komputerach zainstalowane są pakiety biurowe LibreOffice i Microsoft Office.

Sale dostępne są dla klientów w dni robocze w godz. 8.30-15.00 w siedzibie WUP Toruń ul. Autobahn Chełmińska 30/32 na niskim parterze.

Sie sind herzlich eingeladen!

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung