The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Zmodernizowane sale dla klientów w Toruniu 13 February 2015 print

Szanowni Klienci!

Już od poniedziałku (16.02.2015) dostępne będą dla Państwa zmodernizowane saleszkoleniowa i komputerowa. Modernizacja została wykonana ze środków Funduszu Pracy. Dzięki nowym stanowiskom komputerowym możliwe jest realizowanie przez WUP Toruń zadań na rzecz klientów takich jak pomoc w poszukiwaniu pracy, doradztwo zawodowe, przeglądanie ofert pracy, możliwość elektronicznego aplikowania na oferty pracy, wsparcie w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych, możliwość elektronicznego wypełniania wniosków, poradnictwo na odległość, szkolenia grupowe podnoszące na wyższy poziom kompetencje cyfrowe, itp. Na stanowiskach komputerowych klienci mają dostęp do Internetu, mogą również skorzystać z aplikacji biurowych. Na komputerach zainstalowane są pakiety biurowe LibreOffice i Microsoft Office.

Sale dostępne są dla klientów w dni robocze w godz. 8.30-15.00 w siedzibie WUP Toruń ul. Highway Chełmińska 30/32 na niskim parterze.

You are welcome!

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance