The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy 16 February 2015 print

W  dniu 13 lutego 2015 r. odbyło się pierwsze w bieżącym roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (WRRP), podczas którego zasłużonym pracownikom  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu wręczono Medale za Długoletnią Służbę. Medale przyznał Prezydent RP za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków w służbie państwowej. Uroczystość odbyła się w związku z obchodzonym 27 January Dniem Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.

Z rąk Pani Ewy Mes Wojewody Kujawsko-Pomorskiego odznaczenia odebrali:

 • Pani Małgorzata Ostrowska (Medal Złoty za Długoletnią Służbę)
 • Pani Violetta Murawska (Medal Srebrny za Długoletnią Służbę)
 • Pani Anna Katarzyna Mychlewicz (Medal Srebrny za Długoletnią Służbę)
 • Pani Anna Surdyka (Medal Brązowy za Długoletnią Służbę)
 • Pan Tomasz Tadeusz Perlik (Medal Brązowy za Długoletnią Służbę)
 

W uroczystości wzięli udział: Pan Marek SmoczykSekretarz Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Pani Krystyna Żejmo-Wysocka – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Spotkaniu przewodniczył Pan Michał KorolkoPrzewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.
 

W kolejnych punktach obrad członkowie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy:

 • pozytywnie zaopiniowali Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu za  2014 rok,
 • zapoznali się  z Planem Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na 2015 r.,
 • wysłuchali informacji o  Krajowym Funduszu Szkoleniowym,
 •  zaopiniowali 11 wniosków szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko – pomorskiego o utworzenie 15 nowych kierunków kształcenia,
 • zapoznali się sytuacją na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim.
How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance