La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy 16 Février 2015 imprimer

W  dniu 13 lutego 2015 r. odbyło się pierwsze w bieżącym roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (WRRP), podczas którego zasłużonym pracownikom  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu wręczono Medale za Długoletnią Służbę. Medale przyznał Prezydent RP za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków w służbie państwowej. Uroczystość odbyła się w związku z obchodzonym 27 Janvier Dniem Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.

Z rąk Pani Ewy Mes Wojewody Kujawsko-Pomorskiego odznaczenia odebrali:

 • Pani Małgorzata Ostrowska (Medal Złoty za Długoletnią Służbę)
 • Pani Violetta Murawska (Medal Srebrny za Długoletnią Służbę)
 • Pani Anna Katarzyna Mychlewicz (Medal Srebrny za Długoletnią Służbę)
 • Pani Anna Surdyka (Medal Brązowy za Długoletnią Służbę)
 • Pan Tomasz Tadeusz Perlik (Medal Brązowy za Długoletnią Służbę)
 

W uroczystości wzięli udział: Pan Marek SmoczykSekretarz Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Pani Krystyna Żejmo-Wysocka – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Spotkaniu przewodniczył Pan Michał KorolkoPrzewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.
 

W kolejnych punktach obrad członkowie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy:

 • pozytywnie zaopiniowali Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu za  2014 rok,
 • zapoznali się  z Planem Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na 2015 r.,
 • wysłuchali informacji o  Krajowym Funduszu Szkoleniowym,
 •  zaopiniowali 11 wniosków szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko – pomorskiego o utworzenie 15 nowych kierunków kształcenia,
 • zapoznali się sytuacją na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim.
Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale