Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Projekt systemowy pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego” realizowany w ramach Działania 6.2 OP HC 19 Februar 2015 drucken

Uchwałą nr 4/111/15 auf 28 stycznia 2015r. Zarząd Województwa Kujawsko–Pomorskiego zaakceptował zwiększenie do 60 mln zł kwoty dofinansowania oraz wyraził zgodę na przedłużenie okresu realizacji projektu systemowego pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego”, realizowanego w ramach Działania 6.2 OP HC. W wyniku podjętej decyzji 534 osoby bezrobotne będą miały możliwość ubiegania się w ramach projektu w 2015 roku o 431 bezzwrotnych „dotacji” na uruchomienie własnej firmy. W związku z powyższym 17 powiatowych urzędów pracy rozpoczęło już rekrutację osób bezrobotnych zainteresowanych udziałem w projekcie i uzyskaniem dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Przejdź do strony projektu

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung