The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Projekt systemowy pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego” realizowany w ramach Działania 6.2 OP HC 19 February 2015 print

Uchwałą nr 4/111/15 on 28 stycznia 2015r. Zarząd Województwa Kujawsko–Pomorskiego zaakceptował zwiększenie do 60 mln zł kwoty dofinansowania oraz wyraził zgodę na przedłużenie okresu realizacji projektu systemowego pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego”, realizowanego w ramach Działania 6.2 OP HC. W wyniku podjętej decyzji 534 osoby bezrobotne będą miały możliwość ubiegania się w ramach projektu w 2015 roku o 431 bezzwrotnych „dotacji” na uruchomienie własnej firmy. W związku z powyższym 17 powiatowych urzędów pracy rozpoczęło już rekrutację osób bezrobotnych zainteresowanych udziałem w projekcie i uzyskaniem dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Przejdź do strony projektu

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance