La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Projekt systemowy pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego” realizowany w ramach Działania 6.2 PO CH 19 Février 2015 imprimer

Uchwałą nr 4/111/15 z dnia 28 stycznia 2015r. Zarząd Województwa Kujawsko–Pomorskiego zaakceptował zwiększenie do 60 mln zł kwoty dofinansowania oraz wyraził zgodę na przedłużenie okresu realizacji projektu systemowego pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego”, realizowanego w ramach Działania 6.2 PO CH. W wyniku podjętej decyzji 534 osoby bezrobotne będą miały możliwość ubiegania się w ramach projektu w 2015 roku o 431 bezzwrotnych „dotacji” na uruchomienie własnej firmy. W związku z powyższym 17 powiatowych urzędów pracy rozpoczęło już rekrutację osób bezrobotnych zainteresowanych udziałem w projekcie i uzyskaniem dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Przejdź do strony projektu

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale