Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Eine Umfrage unter Arbeitgebern – nowe publikacje 2 März 2015 drucken

Sehr geehrte Damen und Herren,,

Bitte seien geraten, że w ramach projektu systemowego WUP w Toruniu Rynek Pracy pod Lupą II zrealizowano badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego. Badanie ankietowe pracodawców zostało przeprowadzone
in 2014 r. wśród 445 pracodawców 6 kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego.

W zakładce Publikacje -> Veröffentlichungen auf dem Arbeitsmarkt zamieszczono 2 opracowania:

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir laden Sie ein zu lesen!

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung