Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Opiniowanie przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy wniosków o powołanie nowych kierunków ksztalcenia 2 März 2015 drucken

Wir informieren, że najbliższe posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, Gegenstand m.in. Stellungnahmen werden von der Schule Kujawsko-Pommern Anfragen für das Inverkehrbringen des Lernens ein neues Feld der Studie gemacht werden wird 27 Marke 2015 r.

Daher ist die Frist für die Einreichung der oben. Anwendungen, które będą mogły być rozpatrzone na ww. posiedzeniu WRRP upływa 6 Marke 2015 r.

Szczegółowe informacje nt. wydawania opinii oraz sposobu przygotowania wniosku można znaleźć tutaj.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung