La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Opiniowanie przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy wniosków o powołanie nowych kierunków ksztalcenia 2 Mars 2015 imprimer

Nous informons, że najbliższe posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, l'objet m.in. opinions seront prises par les écoles Cujavie-Poméranie demandes de mise sur l'apprentissage d'un nouveau champ d'étude sera 27 marque 2015 r.

Wobec powyższego termin składania ww. applications, które będą mogły być rozpatrzone na ww. posiedzeniu WRRP upływa 6 marque 2015 r.

Szczegółowe informacje nt. wydawania opinii oraz sposobu przygotowania wniosku można znaleźć tutaj.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale