Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Podpisanie umowy na realizację usług aktywizacyjnych 5 März 2015 drucken

Auf 5 Marke 2015 r. Pan Artur Janas, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu działający w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego podpisał umowę wielostronną o świadczenie działań aktywizacyjnych z konsorcjum firm Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek oraz Centrum Rozwoju Zawodowego Eureka Katarzyna Kamińska i powiatowymi urzędami pracy w Aleksandrowie Kujawskim, Grudziądzu, Inowrocławiu, Lipnie i Włocławku. 

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung