The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

XXII Forum GospodarczeWelconomy” in Toruń 5 March 2015 print

On 3 brand 2015 roku odbyła się konferencja pod hasłem – “Edukacja a kompetencje. Przygotowanie młodzieży do rynku pracy przyszłości”, zorganizowana w ramach XXII Forum GospodarczegoWelconomyw Toruniu przez Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu oraz agencją Manpower. Na konferencję zaproszono doradców zawodowych ze szkół i powiatowych urzędów pracy województwa kujawskopomorskiego. Główną osią konferencji były rozważania dotyczące pożądanych obszarów kompetencyjnych na rynku pracy w bliższej i dalszej przyszłości, a także próba odpowiedzi na pytaniejak przygotować młodzież do sprostania wyzwaniom przyszłości. Doradcy zawodowi WUP wystąpili w roli prelegentów prezentując zagadnienia dotyczące pożądanych kompetencji pracownika XXI wieku i kwestii budowania wewnątrzszkolnych systemów doradztwa zawodowego. Przeprowadzili także zajęcia warsztatowe dla młodzieży z Zespołu Szkół Ekonomicznych na temat identyfikacji kompetencji własnych i planowania kariery.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance