La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

XXII Forum GospodarczeWelconomy” à Toruń 5 Mars 2015 imprimer

Sur 3 marque 2015 roku odbyła się konferencja pod hasłem – “Edukacja a kompetencje. Przygotowanie młodzieży do rynku pracy przyszłości”, zorganizowana w ramach XXII Forum GospodarczegoWelconomyw Toruniu przez Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu oraz agencją Manpower. Na konferencję zaproszono doradców zawodowych ze szkół i powiatowych urzędów pracy województwa kujawskopomorskiego. Główną osią konferencji były rozważania dotyczące pożądanych obszarów kompetencyjnych na rynku pracy w bliższej i dalszej przyszłości, a także próba odpowiedzi na pytaniejak przygotować młodzież do sprostania wyzwaniom przyszłości. Doradcy zawodowi WUP wystąpili w roli prelegentów prezentując zagadnienia dotyczące pożądanych kompetencji pracownika XXI wieku i kwestii budowania wewnątrzszkolnych systemów doradztwa zawodowego. Przeprowadzili także zajęcia warsztatowe dla młodzieży z Zespołu Szkół Ekonomicznych na temat identyfikacji kompetencji własnych i planowania kariery.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale