Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w lutym 2015 r. 10 März 2015 drucken

 • Zahl der Arbeitslosen

                Ze wstępnych danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 28 lutego 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 132 438 bezrobotnych. Dies war 1146 Menschen (0,9%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 24 581 osób (15,7%) mniej niż w końcu lutego 2014 roku.

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu lutego 2015 r. wyniosła 1919,6 tys. Menschen i w odniesieniu do stycznia wzrosła o 1,0 tys. osób, czyli 0,1% (w analogicznym okresie w roku 2014 odnotowano w tym zakresie spadek o 4,8 tys. osób, czyli 0,2%). W stosunku do lutego 2014 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 336,3 tys. osób (14,9%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

Spadek liczby bezrobotnych wystąpił 14 powiatach (od 30 osób w powiecie mogileńskim do 638 osób w powiecie świeckim). Wzrost wystąpił w 9 powiatach (od 13 osób w powiecie nakielskim do 230 osób w powiecie inowrocławskim).

W lutym 2014 r. liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca spadła w województwie o 371 osób (0,2%).

 • Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

                W lutym 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8359 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 60,5% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 19,6% więcej niż w lutym 2014 r.).

Dieałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung