La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Des informations préliminaires sur la situation sur le marché du travail en Cujavie-Poméranie en Février 2015 r. 10 Mars 2015 imprimer

 • Nombre de chômeurs

                Ze wstępnych danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 28 lutego 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 132 438 bezrobotnych. Ce fut 1146 personnes (0,9%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 24 581 osób (15,7%) mniej niż w końcu lutego 2014 roku.

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu lutego 2015 r. wyniosła 1919,6 tys. personnes i w odniesieniu do stycznia wzrosła o 1,0 tys. osób, czyli 0,1% (w analogicznym okresie w roku 2014 odnotowano w tym zakresie spadek o 4,8 tys. osób, czyli 0,2%). W stosunku do lutego 2014 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 336,3 tys. osób (14,9%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

Spadek liczby bezrobotnych wystąpił 14 powiatach (od 30 osób w powiecie mogileńskim do 638 osób w powiecie świeckim). Wzrost wystąpił w 9 powiatach (od 13 osób w powiecie nakielskim do 230 osób w powiecie inowrocławskim).

En Février 2014 r. liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca spadła w województwie o 371 osób (0,2%).

 • Nombre de postes à pourvoir et les lieux d'activation professionnelle

                En Février 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8359 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 60,5% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 19,6% więcej niż w lutym 2014 r.).

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale