Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

ZajęciaKierowanie własnym wizerunkiemo sztuce autoprezentacji” – zapisy trwają. Czekamy na chętnych 16 März 2015 drucken

Wir informieren, że termin porady grupowej Kierowanie własnym wizerunkiemo sztuce autoprezentacji“, zaplanowanej do realizacji w CIiPKZ w Bydgoszczy, na 18 marca br. ulega zmianie.
Porada ta zostanie zrealizowana w terminie 17 April 2015 r.,  w godzinach od 9.00 tun 13.00.
Do udziału w tych zajęciach wciąż dostępne są jeszcze wolne miejsca.
Zachęcamy wszystkie osoby  zainteresowane uczestnictwem do zapisów.
Szczegóły dostępne w harmonogramie zajęć na stronie: Termine

Udział jest bezpłatny.
Z A P R A S Z A M Y  S E R D E C Z N I E

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung