The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

ZajęciaKierowanie własnym wizerunkiemo sztuce autoprezentacji” – zapisy trwają. Czekamy na chętnych 16 March 2015 print

We inform, że termin porady grupowej Kierowanie własnym wizerunkiemo sztuce autoprezentacji“, zaplanowanej do realizacji w CIiPKZ w Bydgoszczy, na 18 marca br. ulega zmianie.
Porada ta zostanie zrealizowana w terminie 17 April 2015 r.,  w godzinach od 9.00 do 13.00.
Do udziału w tych zajęciach wciąż dostępne są jeszcze wolne miejsca.
Zachęcamy wszystkie osoby  zainteresowane uczestnictwem do zapisów.
Szczegóły dostępne w harmonogramie zajęć na stronie: Schedules

Udział jest bezpłatny.
Z A P R A S Z A M Y  S E R D E C Z N I E

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance