La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

ZajęciaKierowanie własnym wizerunkiemo sztuce autoprezentacji” – zapisy trwają. Czekamy na chętnych 16 Mars 2015 imprimer

Nous informons, że termin porady grupowej Kierowanie własnym wizerunkiemo sztuce autoprezentacji“, zaplanowanej do realizacji w CIiPKZ w Bydgoszczy, na 18 marca br. ulega zmianie.
Porada ta zostanie zrealizowana w terminie 17 Avril 2015 r.,  w godzinach od 9.00 faire 13.00.
Do udziału w tych zajęciach wciąż dostępne są jeszcze wolne miejsca.
Zachęcamy wszystkie osoby  zainteresowane uczestnictwem do zapisów.
Szczegóły dostępne w harmonogramie zajęć na stronie: Horaires

Udział jest bezpłatny.
Z A P R A S Z A M Y  S E R D E C Z N I E

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale