Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Środa z funduszami dla osób planujących założenie działalności gospodarczej 19 März 2015 drucken

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie kujawsko-pomorskim zaprasza na cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych Środa z funduszami dla osób planujących założenie działalności gospodarczej.

Spotkania odbędą się 1 April 2015 r. in Stunden. 10.00 – 13.15 w następujących miejscowościach: Bydgoszcz,  Torun,  Graudenz, Inowrocław, Włocławek. Szczegóły dotyczące miejsca w których odbędą się spotkania podamy wkrótce.

Program znajduje się tutaj.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz online.

Liczba miejsc jest ograniczonadecyduje kolejność zgłoszeń.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung