The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy 27 March 2015 print

On 27 brand 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (WRRP), na którym został zaopiniowany wykaz zawodów w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonana refundacja z Funduszu Pracy. Ponadto na posiedzeniu zaopiniowano nowe kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego. Uchwały dotyczące nowych kierunków kształcenia dostępne są here.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance