Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Metropolitalne Targi Pracy Pomorza w Gdańsku 8.04.2015 r. 31 März 2015 drucken

8 April 2015 r. w Gdańsku w budynku AmberEXPO Międzynarodowych Targów Gdańskich  odbędą się Metropolitalne Targi Pracy Pomorza. Targi będą trwały w godzinach 11.00-17.00. W Targach wezmą udział doradcy EURES min. z Włoch, Norwegen, Bułgarii i Niemiec, a także pracodawcy z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Holandii. Organizatorem wydarzenia jest Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku oraz  Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku.Więcej na www.metropolitalnetargipracy.pl

http://wup.gdansk.pl/g2/2015_03/940950542aca438867c9375123ebea20.jpg

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung