The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Metropolitalne Targi Pracy Pomorza w Gdańsku 8.04.2015 r. 31 March 2015 print

8 April 2015 r. w Gdańsku w budynku AmberEXPO Międzynarodowych Targów Gdańskich  odbędą się Metropolitalne Targi Pracy Pomorza. Targi będą trwały w godzinach 11.00-17.00. W Targach wezmą udział doradcy EURES min. z Włoch, Norway, Bułgarii i Niemiec, a także pracodawcy z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Holandii. Organizatorem wydarzenia jest Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku oraz  Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku.Więcej na www.metropolitalnetargipracy.pl

http://wup.gdansk.pl/g2/2015_03/940950542aca438867c9375123ebea20.jpg

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance