Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Spotkanie z pracownikami PUP zajmującymi się monitoringiem zawodów deficytowych i nadwyżkowych 2 April 2015 drucken

Sehr geehrte Damen und Herren,,

Auf 31 Marke 2015 r. odbyło się spotkanie robocze z pracownikami powiatowych urzędów pracy wojewrdztwa kujawsko-pomorskiego. Spotkanie miało na celu omówienie kwestii związanych z nową metodologią prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, która ma obowiązywać od 2015 r.

Materiały ze spotkania oraz treść nowej metodologii znajdują się na stronie internetowej projektu Rynek Pracy pod Lupą II, w zakładce: Biblioteka -> Materiały ze spotkań

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung